Υπεύθυνος εκδηλώσεων Χατζηγιάννης Απόστολος, τηλέφωνο επικοινωνίας : 6934945101